ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

hr-13072021-5
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.