ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

hr-13072021-4
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.