ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมระบบฆ่าเชื้อกรองกลิ่น จำนวน 2 ตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมระบบฆ่าเชื้อกรองกลิ่น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

120764-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.