ประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

hr-290664
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.