ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข จำนวน 20 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

เอกสาร : Download

hr-290664
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.