(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล็อค และไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล็อค และไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

280664-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.