ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

280664-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.