(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

250664-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.