ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์64Slice (Computed Tomography) ระยะเวลา6เดือน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์64Slice (Computed Tomography) ระยะเวลา6เดือน P64060023064

เอกสาร : Download

220664-5
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.