ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า128Slice (ครั้งที่4)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า128Slice (ครั้งที่4) P64060019347

เอกสาร : Download

220664-4
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.