ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

hr-210664-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.