ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง (นักสังคมสงเคราะห์,นักจิตวิทยา,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยช่างทั่วไป,พนักงานเกษตร)

เอกสาร : Download

hr-210664-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.