ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมชั้น 4 และห้องผ่าตัด1ห้อง

ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมชั้น 4 และห้องผ่าตัด1ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

180664-4
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.