ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

hr-150664
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.