ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ Bone Cement R-Palacos+Gentamicin จำนวน 235 กล่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ Bone Cement R-Palacos+Gentamicin จำนวน 235 กล่อง P64050021859

เอกสาร : Download

04062021_8
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.