กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนมีนาคม 2564

กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนมีนาคม 2564

นำโดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ นพ.พญ.ธัญญากร นันทิยกุล รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ
ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์  ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.