“ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง ติดCOVID-19” วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564

31 พฤษภาคม 2564 “วัดงดสูบบุหรี่โลก”

310564-วันงดสูบบุหรี่โลก

#เลิกสูบลดเสี่ยง

คำขวัญ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

เลิกบุหรี่วันนี้ เพื่อสุขภาพของท่านและบุคคลใกล้ชิด ครอบครัวอันเป็นที่รัก

เพื่อสุชภาพของท่านและบุคคลใกล้ชิด ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องการรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ ติดต่อคลินิคฟ้าใส ชั้น1 ห้องเบอร์17/1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

หมายเหตุ….
ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ ติดต่อคลินิคฟ้าใส
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทร.0-3551-4999 ต่อ 4950
หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600 (โทรฟรีทุกเครือข่าย)

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.