การประเมิน ECS คุณภาพ 2564 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

การประเมิน ECS คุณภาพ 2564 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปีงบประมาณ2564

โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น9 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.00น.

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.