ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางระบาดวิทยาชนิดความดันติดลบ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางระบาดวิทยาชนิดความดันติดลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

17052521

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.