ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (นายช่างเทคนิค , พนักงานเก็บเอกสาร , พนักงานประจำห้องทดลอง , พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (นายช่างเทคนิค , พนักงานเก็บเอกสาร , พนักงานประจำห้องทดลอง , พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

เอกสาร : Download

hr-13052021-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.