การประชุม การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ร่วมกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่5

การประชุม การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ร่วมกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่5

โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.