การประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด19 ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

การประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด19 ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โดยมี นพ.ณรงค์ ประกายรุ้งทอง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น9 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 28 มกราคม 2564

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.