รับการตรวจนิเทศงานแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รับการตรวจนิเทศงานแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นำโดย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารอำนวยการ  ในวันที่ 19 มกราคม 2564

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.