(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นมาตรฐานฯ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นมาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

130564-1

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.