กิจกรรมจับรางวัลปีใหม่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี2564

กิจกรรมจับรางวัลปีใหม่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี2564

นำโดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าโรงพยาบาลส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ชั้น 8 อาคารอำนวยการ  ในวันที่ 12 มกราคม 2564

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.