ประชุมแนวทางการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่5 ประจำปีงบประมาณ2564

ประชุมแนวทางการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่5 ประจำปีงบประมาณ2564

นำโดย นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปรึกษาหารือ
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารอำนวยการ  ในวันที่ 6 มกราคม 2564

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.