ประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์โควิด COVID19 ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์โควิด COVID19 ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

นำโดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปรึกษาหารือ
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารอำนวยการ  ในวันที่ 4 มกราคม 2564

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.