ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค พนักงานเก็บเอกสาร และอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค พนักงานเก็บเอกสาร และอื่นๆ

เอกสาร : Download

hr-070564

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.