ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักกายภาพบำบัด , นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

เอกสาร : Download

hr-22042021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.