ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น P64030005386

เอกสาร : Download

190364-1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.