ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้บริการ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2564”

ให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.30น. – 15.30น.

กลุ่มเสี่ยง

  • บุคคลที่เป็นโรคเรื้อรัง
  • บุคคลโรคอ้วน
  • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน
  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  • หญิงมีครรภ์ ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (สามารถรับวัคซีนได้ที่ห้องฝากครรภ์)
  • ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ให้บริการ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.จองสิทธิ์ นัดหมายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่านตามสิทธิ์การรักษา

2.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ติดต้อห้องบัตร โทร. 035-514-999 ต่อ 1104 หรือ 2129

3.เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จองผ่านคลินิกหมอครอบครัวทั้ง 3 แห่ง
– คลินิกหมอครอบครัวปราสาททอง โทร.035-511-536
– คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร โทร.035-523-907
– คลินิกหมอครอบครัวสุววรณภูมิ โทร 035-511-536

 

*** โปรดเตรียมหลักฐาน บัตรประชาชน
กรุณามาให้ตรงตามนัดที่ลงทะเบียนวัคซีน

 

หมายเหตุ….
สอบถามเพิ่มเติมที่
งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทร 035-514-999

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.