ประกาศประกวดราคาราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด() ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

240264-1_1

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.