ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานประจำห้องยา และอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานประจำห้องยา และอื่นๆ

เอกสาร : Download

hr-240264
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.