ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานเปล และอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานเปล และอื่นๆ

เอกสาร : Download

hr-160264

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.