ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กรณีคนพิการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กรณีคนพิการ (พนักงานเก็บเอกสาร)

เอกสาร : Download

19012021-A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.