ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง (นักจัดการงานทั่วไป , เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานเปล)

เอกสาร : Download

19012021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.