ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหัวใจและปอดเทียม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพอัตโนมัติขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

150164-3

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.