โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ประจำปีงบประมาณ2564

ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

นำโดย นพ.ณรงค์ ประกายรุ้งทอง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ และกลุ่มงานเวชกรรรมสังคมร่วมจัดกิจกรรม
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.