แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2564

การจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้มีความสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยกลุ่มงาน..ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

เอกสารดาวโหลด >> Download

แผนเงินบำรุง 2564
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.