กิจกรรม”วันเบาหวานโลก” ประจำปี 2563

กิจกรรม”วันเบาหวานโลก” (World Diabetes DAY) ประจำปี 2563

โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมด้วยกลุ่มงานพยาบาล โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารโรคหัวใจ

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.