ตารางแสดงลงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก แบบ Modular type

ตารางแสดงลงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก แบบ Modular type โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

17112020-A

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.