(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคจำนวน 6,711 ครั้ง

(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคจำนวน 6,711 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

เอกสาร : Download

12112020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.