ประชุมคณะกรรมการบริหาร รายเดือน ตุลาคม2563

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รายเดือนตุลาคม2563

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รายเดือนพฤศจิกายน2563 โดยมีน.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.