โครงการรักให้บอกต่อ Fit for life & Fit for health (ลดพุงลดโรค)

โครงการรักให้บอกต่อ Fit for life & Fit for health (ลดพุงลดโรค)

จัดโดย…กลุ่มงานสุขศึกษา มี นายแพทย์ณรงค์ ประกายรุ้งทอง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

 

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.