โครงการอบรมวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ”

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบในระยะเฉียบพลัน (Management of Acute Ischemic Stroke)

จัดโดย..เขตบริการสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา อาคารอำนวยการชั้น10

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.