โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา “Internal Surveyor”

อบรม Internal Surveyor ต้นกล้าคุณภาพ

ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

กำหนดการ

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี
ครั้งที่ 6 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภาคทฤษฎี

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.