รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

ร้านค้าสวัสดิการ มินิมาร์ท

ร้านค้าสวัสดิการ มินิมาร์ท โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้า
อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป

2. ตำแหน่งพนักงานขาย/คลังสินค้า
อายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ขึ้นไป

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โทร.035-514999 ต่อ 1808 ในวันและเวลาราชการ

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.