ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักกกายอุปกรณ์,นักรังสีการแพทย์ และอื่นๆ

เอกสาร : Download

hr-26102020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.