ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักกายอุปกรณ์ นักรังสีการแพทย์ พนักงานประจำห้องยา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

เอกสาร : Download

hr-05102020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.