ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักกายอุปกรณ์ นักรังสีการแพทย์ พนักงานประจำห้องยา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

เอกสาร : Download

hr-10092020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.